Yazılımda tekrar kullanılabilirlik seviyeleri

1. Seviye : Birbiri ile ilişkili bir grup ifade, bir metot olarak düzenlenebilir.

2. Seviye : Birbiri ile ilişkili ve bağımlı metotlar, bir sınıf olarak düzenlenebilir.

3. Seviye : Birbiri ile ilişkili ve bağımlı sınıflar, bir paket olarak düzenlenebilir.

Üst Seviye : Birbiri ile ilişkili ve bağımlı paketler, bir yazılım alt yapı bileşeni (Framework) olarak düzenlenebilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: