Yazılımda detaylı tasarım adımı – 1

Sistem alt sistemlere ayrıştırıldıktan sonra, detaylı tasarım aşaması gerçekleştirilir. Sistemin aldığı sorumluluklar, bu sorumluluğu gerçekleştirecek sınıflara atanır. İyi bir sınıf tasarımı için, yüksek yakınlık (High Cohesion) ve düşük bağımlılık (Loose Coupling) prensipleri takip edilir. Sınıflar, fonksiyonel olarak birbirine yakın metotları içermelidir. Metotlarda yakınlık, sorumluluğu da tek yapmaktadır. (Single Responsibility Principle) Yani, bu sınıfa sadece bir işlem grubu (sorumluluklar) için müracaat ederiz. İçinde, farklı sorumluluklar olmamalıdır. Sınıflarımız, sadece bir tip değişiklikten etkilenmelidir. Bu değişiklikten dolayı, tekrar teste tabi tutulur. Farklı sorumluluklar sebebiyle, farklı değişiklikler yapılması gerekecektir. Asıl sorumluluğu dışında yüklenen diğer sorumluluklar sebebiyle, çok defa test yapılması gerekecektir.

Çözüm olarak, sorumlulukları dağıtır ve sadece ilgili sınıfın değişiklikten etkilenmesini sağlayabiliriz. Sınıflara sorumluluklar dağıtıldığında, sınıflar arası bağımlılıklar gündeme gelir.

2 thoughts on “Yazılımda detaylı tasarım adımı – 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: