Yazılımda detaylı tasarım adımı – 2

Yazılımda detaylı tasarım adımı-1 yayınının devamıdır.

Diğer prensibimiz, Düşük bağımlılık (Low/Weak/Loose Coupling) prensibidir. Bir sınıfın, diğer bir sınıfa referansı olması ve değişikliklerden etkilenme seviyesi, bağımlılık olarak adlandırılır.Diğer sınıfa kendi tipi üzerinden(concrete) referans veriyorsa, bağımlılık yüksektir.(Tight Coupling) Bu sınıfın, açık olarak sunduğu tüm özelliklerini kullanır. Referans verilen bu sınıfta olabilecek değişiklikler, referans veren tüm sınıfları en üst düzeyde etkileyecektir. Hedefimiz, bağımlılığın düşürülmesi olmalıdır. Bunun için, somut(concrete) sınıf referansı yerine, soyut (abstraction) referans tercih edilmelidir. Her sınıf için soyutlama yapamayacağımız için, mümkün olan durumlarda kaydını koymalıyız.

Diğer bir bağımlılığın düşürülmesi yaklaşımı ise, direkt bağımlılığın kaldırılarak, dolaylı bağımlılık verilmesidir.(Decoupling) Örneğin; A sınıfı, sadece B sınıfı ile çalışır. (Tight Coupling) A sınıfı, B ailesindeki (B1,B2,B3) her hangi bir sınıf ile çalışabilir. (Loose Coupling) B sınıfı, C sınıfı ile çalışır.A sınıfı ve C sınıfının bağımlılığı kaldırılmıştır. (Decoupling) A ve C arasında dolaylı yoldan bir bağımlılık olduğu için, yine düşük bağımlılık olarak adlandırılır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: