Yazılımda detaylı tasarım adımı – 3 (Sonuç ve değerlendirme)

Yazılımda detaylı tasarım adımı-1 ve 2 yayınlarının devamı ve serinin son yayınıdır.

Yüksek yakınlık ve Düşük bağımlılık prensiplerini uygularken dengeli bir yaklaşım takip edilir. Metotlar birbirine yakın olacak diye, 1 metotlu onlarca sınıf olmasına da izin vermemelidir. Sınıf sayısı çok arttığında, bağımlılıkların da artacağı düşünülmelidir. Bir sınıf üzerinden birkaç işini görebilecek iken, her bir iş için farklı sınıfa müracaat edilmesi gerekecektir. Diğer taraftan, düşük bağımlılık sağlamak içinde çok fazla soyutlama (Abstraction) yapmaya gerek yoktur. Tasarım aşamasındaki herhangi bir bölümde, bir davranışın çeşitlilik (değişkenlik) gösterdiğini tespit ediyorsak, soyutlama sağlarız. Bugün için bir davranış şekli olabilir. İleride muhtemelen başka davranış şekilleri olabileceği bilgisine sahip isek, yine de soyutlama sağlayabiliriz. Soyutlama sağlamak, tasarımımızın esnek olmasını sağlar. Değişikliklere kapalı, yeni geliştirmelere açık oluruz.(Open-Closed Principle)

Yazılım Mühendisliğinin en önemli hedefi; tekrar kullanılabilir, esnek ve sürdürülebilir yazılımlar geliştirmektir. Bu prensipler, bu hedeflere önemli katkı sunmaktadır.

Not : Bu prensipleri, yazılım paketlerini de uygulayabiliriz.(JAR,DLL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: