Tasarım desenleri nedir? (GOF Design Patterns)

Tasarım deseni, özel bir alandaki bir tasarım problemi için geliştirilen çözümün dokümantasyonudur. Bu fikir, Christopher Alexander isminde bir mimar tarafından, mimarlık (inşaat) alanında tanıtıldı. “Bu dilin elemanları desenlerdir. Her bir desen, ortamda devamlı tekrar eden bir problemi tanımlar. Sonra, o probleme temel bir çözüm sunar. Aynı şeyi iki defa yapmadan, bu çözümü milyon defa kullanırsınız.” Christopher Alexander Bu yaklaşım, nesne temelli tasarım alanına da uygulandı. Meşhur tasarım desenleri kitabı ile de önemli bir kaynak olarak kullanıma sunuldu. (Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides) (1995)

Tasarım deseni yapısı (dokümantasyonu) şu şekildedir : ( Adı, Amacı, Problem, Çözüm Yaklaşımı [Desen Elemanları, Diagram, Uygulama, Sonuçlar/Dikkat edilmesi gereken durumlar]) Bu çalışma, nesne temelli tasarım alanındaki en önemli gelişmelerden birisidir. Tekrar eden problemlere, denenmiş ve tecrübe edilmiş çözümler sunmuştur. Nesne temelli yaklaşımın daha iyi seviye de öğrenmek için önemli bir referanstır. Nesne Temelli yaklaşım eğitimlerinde, tasarım desenlerinin anlatılması, konunun daha iyi öğrenilmesine katkı sağlayacaktır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: