Tasarım desenlerinden yazılım desenlerine

Tasarım desenleri (GOF Patterns) 23 adettir. 23 farklı probleme çözüm sunulmuştur. Bizim problemlerimizin sayısı ise, çok daha fazladır. Tasarım desenlerinin kendisinden daha çok, ortaya koyulan yaklaşımlar ve bilinen nesne temelli yaklaşım kavramlarının kullanımı bizim için daha değerlidir. Tasarım deseni yayınlanmamış problemlerimizin çözümünde, biz de bu yaklaşımları kullanarak problemlerimize çözüm getirebiliriz.

Tasarım desenleri, nesne temelli yazılım alanında çok kullanılmış ve önemli bir referans olmuştur. Ama, konuya daha üst düzeyden bakabilirsek, bunlar yazılım desenidir. Yazılım alanında, öncesinde ve sonrasında farklı desenler tanıtılmıştır. (Mesajlaşma,Entegrasyon,Veri erişim desenleri) Mesela; MVC deseni, Norveçli bilgisayar uzmanı Trygve Reenskaug tarafından, Smalltalk-80 ortamında çalışırken geliştirilmiştir. (1979)

Yazılım alanında uzmanlaşmak isteyen herkesin, yazılım desenlerini devamlı bir şekilde araştırması, incelemesi ve öğrenmesi çok önemlidir. “Bu problemler sadece bizim problemlerimiz değildir. Problemlerimiz başkaları tarafından çözülmüş olabilir.” anlayışını benimsemeliyiz. İnşallah, bir gün siz de bir yazılım desenini, alanımıza kazandırabilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: