Tasarım desenlerinin nesne temelli tasarıma katkıları nelerdir?

Tasarım desenleri, bir taraftan tekrar eden problemlere denenmiş ve kaliteli çözüm yaklaşımları sunarken, diğer taraftan da nesne temelli yaklaşımın doğru anlaşılması ve kullanılmasına önemli katkılar sağlamıştır.

Nesne,Sınıf,Arayüz,Kalıtım,Çok şekillilik gibi temel özellikleri hepimiz biliyoruz. Pekala bunları çözüm aşamasında nasıl kullanacağız? Elimizde un, yağ ve şeker var. Nasıl lezzetli helva yapacağız? Her bir özelliği kullanırken, bunların sınırları neler olacak? Sınıflara çok fazla sayıda metot eklediğimizde, bir çok sınıfa somut referanslar ile bağımlılık oluşturduğumuzda, uzun boylu kalıtım hiyerarşileri oluşturduğumuzda, bizi kim tutacak? Kullandığımız geliştirme ortamları, bizi bu anlamda kısıtlamıyor.

Tasarım desenleri ile öğrendiğimiz çözüm yaklaşımlarında; Düşük Bağımlılık(Loose Coupling), Yüksek Yakınlık(High Cohesion), Delegasyon(Delegation, Composition), Sorumluluğun dağıtılması(Single Responsibility) ve ilginin ayrıştırılması (Seperation Of Concerns) ve diğer SOLID prensiplerini(OCP,ISP,LSP,DIP) görürüz. İyi bir nesne tasarımı için gerekli olan bu prensipler, tasarım desenlerinde örnekleri ile bize öğretilmiştir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: