Prosedürel dillerden Nesne temelli dillere geçiş dönemi ve tasarım desenleri

Tasarım desenlerinin yayına hazırlandığı dönemi incelediğimizde, prosedürel dillerden(Pascal, Cobol vb) nesne temelli dillere yaygın geçiş döneminin ilk zamanlarıdır. (90 yılların başı) Bu geçiş döneminde; Nesne temelli yaklaşımda yeni olanlar, daha önceki bilgilerini kullanarak kod yazmışlardır. Özellikle; sınıfı sadece bir fonksiyon kütüphanesi gibi görüp, çok fazla metot yazmak gibi. Bu şekilde geliştirilen yazılımların, kod kalitesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili sıkıntılar yaşanmış. Bu sıkıntılara çözüm olabilmek için, nesne temelli yaklaşım tüm detayları ile irdelenmiş, faydalı çözüm yaklaşımları geliştirilmiş ve paylaşılmıştır. Tasarım desenleri yayını böyle bir zamanın mahsülüdür. Bu alanda verilen diğer eserlere de baktığımızda, 90’lı yıllar, nesne temelli yaklaşımın altın çağı olarak adlandırılabilir. Hatta, bu alanda derinleşmek isteyen kişiler, bu zaman diliminde yazılan eserlere müracaat etmelidir.

Özetle; İlk adaptasyon dönemi geri kalmıştır. Bugün itibarı ile, biz hala o geçiş dönemlerinde yapılan hataları tekrarlamamalıyız. Çözüm bekleyen güncel problemlerimiz var. Geçmiş kazanımları çok iyi öğrenmek ve üzerine yeni şeyler bina etmek zorundayız.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: