Tasarım desenlerinin yazılım sistemi sürecine sağladığı diğer katkılar nelerdir? (Motivasyon, Takım içi iletişim, Kod Kalitesi)

Yazılım tasarımının ve geliştirilen kodların kaliteli olması (Yaygın ve bilenen yaklaşımlar), iş tatmini açısından önemlidir. Diğer bir bakış açısıyla, yazılım sistemi geliştirme kalitesi düşük olduğunda, iş tatmini de düşmektedir. Edindiğimiz tecrübelere göre, kısa zamanda iş arayışının sebeplerinden bir tanesi de, yapılan işin düşük kalitede olmasıdır.

Tasarım desenleri, tecrübeli kişiler arasında ortak bir terminoloji ve iletişim dili olarak kullanılmaktadır. “Sistemin şu kısmında, bu tasarım desenini kullandık?”, “Bu problemin çözümü için, şu deseni kullanabilirsiniz?” gibi. Tasarım desenlerinin kullanıldığı ilgili bölümlerde, kodun anlaşılabilirlik seviyesi de yükselmiş olacaktır. Bireysel olarak tecrübe edinmiş kişiler, tüm takım çalışanları ile bu tecrübelerini paylaşarak, yazılım geliştirme süreçlerine katkı sağlayabilirler.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: