Bileşen Temelli yazılım Sistemleri Geliştirmek-1

Yazılım Sistem tasarımının en önemli stretejilerinden birisi, alt sistemlere ayrıştırmaktır. (Subsystem Decomposition, Modularity)
Yani, büyük sistemi birbiri ile etkileşimde olan daha küçük sistemler olarak ele alabilmeliyiz.
Her alt sistem, hizmet aldığı diğer sistemler ile standartlar üzerinden haberleşir.

Tasarım stratejileri içinde yer alan diğer önemli bir soru ise ; “Yazılım bileşenlerimiz temini için, nasıl bir yol izleyeceğiz? “Geliştirmek, Satın almak, Açık kaynak kodlu bileşenler kullanmak”

Kısıtlı proje kaynakları ile, teknik ve iş alanına bağlı gereksinimleri yönetmek zor. Tüm bileşenlerimizi kendimiz geliştirelim eğiliminden çıkılması gerekiyor.

İş ihtiyaçlarımızı güncel olarak karşılayacak bileşenleri (Ticari, Açık Kaynak) değerlendirmeliyiz.

Peki bu geliştirme dengesini nasıl sağlayacağız ? Nasıl bir yaklaşım takip etmeliyiz? sorularına sonraki yazılarda cevap vereceğiz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: