Bileşen Temelli Yazılım Sistemleri Geliştirmek-2

Yazılım sistemleri geliştirirken, hazır bileşen (Ticari,Açık Kaynak) kullanımında nasıl bir yaklaşım takip etmeliyiz?
Öncelikli işimiz, bize verilen işi zamanında ve planlanan kaynaklarla tamamlamaya çalışmaktır. Çoğu zaman kaynak planlamasında yaşanan sıkıntılar (Software Estimation), gereksinimlerin iyi belirlenememiş olması veya yeterli olmayan kaynaklar sebebiyle, en önemli aksaklıklar yaşanmaktadır. Bunlar aynı zamanda, proje yönetimi açısından riskleri ifade etmektedir.

Riskleri düşürebilmek ve kaynaklarımızı asıl işimize yoğunlaştırabilmek açısından, hazır bileşen kullanımı değerlendirilmelidir. Şunu unutmayalım ki, aynı problemleri başkaları da yaşıyor. Problemler genele doğru gittikçe, bulunabilecek çözümlerin sayısı artıyor. Bu çözümleri, projemizin bir parçası olarak görebilmeliyiz. Hatta birlikte çalıştığımız proje ekiplerimiz olarak adlandırabiliriz.

Biz de, en genel ihtiyaçlarımızdan başlayarak özele (asıl iş alanımıza) doğru, bir özellik değerlendirmesi yapabilir ve proje kaynaklarımız nispetinde bir denge takip edebiliriz.
Sonraki yazıda ise, özel ve genel bileşenlerin, yazılım mimarisi açısından nasıl bir yöntemle geliştirilebileceği konusunda bilgi paylaşacağım.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: