Yazılım Mühendisliği ve Kod Kalitesi – 3

Bu bölümde “İsimlendirme yaklaşımları, Programlama elementleri (Değişkenler, Sabitler, Metotlar, Sınıflar) ilgili pratikler, Kodun organizasyonu, Dokümantasyon” başlıklarını inceleyeceğiz.
Kodun daha kolay anlaşılması için İsimlendirme 1. sınıf olmalıdır. Kod standartları için hazırlanmış dokümanların büyük bölümünü de bu isimlendirme standartları oluşturur.
İsimlendirme ile ilgili karar vermemiz gereken bir ön adım var. Projemizde tek bir dil (Türkçe, İngilizce) kullanmak.
Proje hedeflerimizi (Global piyasa, Açık kaynak) ve ekip arkadaşlarımızın yabancı dil bilgisi seviyesini de göz önüne alarak, İngilizce tercih edebiliriz.
Programlama dilimiz İngilizce olduğunda, kodumuz daha okunaklı olacaktır.
Sonraki adımda ise programlama elemanlarımızı isimlendirirken hangi isimlendirme kuralı takip edeceğimizi belirlemek. (PascalCase,CamelCase gibi)
Bütün programlama elemanlarımız için tercihlerimizi tablo halinde listelemek.
PascalCase -> Sınıf,Metot,Özellik(Property),Tablo,Kolon
CamelCase -> (private) Değişken, Parametre
gibi.
Programlama dilindeki yaygın kullanımı tercih etmelisiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: