Blog

İçerik sermayeniz kadar zenginsiniz. (İçerik Üretme Prensibi)

Kişi ve kurumların entellektüel sermayeleri ve kurumsal hafızası, ürettikleri içeriklerdir. Arşivleridir.

İçerik üretmek, kaliteli iş süreçlerinin en temel fonksiyonudur. Düşündüklerinizi çok daha iyi bir seviye de ortaya koymak demektir. Sürecin olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi yürütülmesi hedeflenmelidir. Şu ana göre değil, yarına göre hareket edilmesi esas olmalıdır. İçerik üretmekle vakit kaybedilmez. Orta ve uzun vade için bir yatırım olduğu için, kazançlı çıkarsınız. Bu ürettiklerimizden, hem kendimiz hem de birlikte çalıştıklarımız tekrar tekrar istifade eder. (Ne zaman?, Kimlerle?, Niçin?, Nasıl?, Ne yapıldı?…) Tekrar tekrar anlatmak ve vakit kaybetmek zorunda kalmazsınız.

İçerik aynı zamanda kalıcı referans demektir. İçeriklerimiz ile, bilgi bütünlüğünü muhafaza eder, ihtilafları önleriz. Çok yoğun formatlara boğulmadan, kolaylaştırarak üretmeli ve üretmeyi teşvik etmeliyiz.

Söz uçar, yazı kalır.

Az olsun devamlı olsun (Süreklilik prensibi)

İş hayatımız süreklidir. Yeni haftalar, yeni aylar, yeni yıllar. Sorumlu olduğumuz işlerimizde, bu sürekliliğe uygun bir çalışma modeli geliştirmeliyiz. “Sürekli eğitim”, “Sürekli koordinasyon”, “Sürekli raporlama”, “Sürekli ARGE” gibi…

İşin süresinden ziyade süreklilik daha önemlidir. Ayda bir kaç gün yoğun bir şekilde, bir işi yapmak yerine, onu haftalık veya günlük olarak, daha küçük dilimlerde yapabiliriz. Yüksek yoğunluklu işlerin, çalışma motivasyonunu düşürmesine mukabil, az da olsa sürekli şekilde gerçekleştirilen işler, iş motivasyonunuzu yükseltecektir. Ayın sonunda yapılacak bir işin büyük bir bölümünü, ay sonu geldiğinde bitirmiş olacaksınız. Her geçen gün/hafta üzerinde değerlendirme imkanı da bularak.

Özel hayatınıza da tatbik edebilirsiniz.

Salgın süreci ve Yazılım Mühendisliği

Geçirdiğimiz salgın sürecinde bir çok konuda tecrübeler elde ediyoruz. Süreç sonunda, kişi ve kurumları yeni bir dönem bekliyor. Herkes kendisine göre önceliklerini gözden geçirecek ve ona göre planlar yapacaktır.

Yazılım mühendisliği alanında; Süreç yönetimi, birlikte çalışma, takım içi iletişim konuları daha fazla önem kazandı. Bunu genel olarak tüm iş alanları için de düşünebiliriz. Sürecin bir parçası olmak ve belli konularda uzmanlaşmak zorundayız.

Herkesin kendi işini yapması, küçük ve uzman girişimlerin önü açılmıştır.

Yerine koyunuz (Yerine koyma prensibi)

Bir şeyi herhangi bir yere değil, olması gereken yere koyunuz. Yerine koymak için bir süre harcarsınız. Bir maliyeti vardır. Bu maliyetten kaçmayınız. İhtiyaç olduğunda, harcamadığınız bu maliyetten çok daha fazlasını, hem siz hem de birlikte çalıştıklarınız harcamak zorunda kalır. Buna gizli maliyet diyoruz. İhtiyaç seviyesine göre, kat kat maliyetler ortaya çıkabilir.

Bugünün işini bugün yapalım. Yarın başka işlerimiz olacak.

Framework kullanımında dikkatle değerlendirilmesi gereken hususlar (Dezavantajlar)

Framework kullanımı hazır bileşenler olması sebebiyle, genel olarak avantajlı değerlendirilebilir. Fakat bazı durumlarda bu faydalar azalabilir veya belirli bir noktadan sonra, faydadan çok zarar verir.

Framework kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda listelenmiştir:

1) Framework alana özel olmalı veya çok ilişkili birkaç alana çözüm sunmalıdır.

2) Aynı çözüm alanı için de olsa bile, her türlü probleme çözüm getirme anlayışı takip edilmemelidir.

3) Framework esneklik sağlamalıdır. Yani, farklı ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir olmalıdır. Bazı problemlerin, framework kullanıcıları tarafından çözülebilmesine imkan tanınmalıdır. Framework geliştirme stratejisi olarak, orta yollu gri modda olmalıdır. (Gray-Framework) Her özelliğin hazır sunulduğu framework ler kara kutu(Black-Box), esnekliğin ve soyutlamanın üst seviyede tutulduğu framework ler (white-box) olarak isimlendirilir.

4) Framework yaklaşımları ve özellikler, iyi bir seviye de dokümantasyonu yapılmalıdır. Framework leri bekleyen en büyük risk, gittikçe karmaşıklaşan yapılar olabilmesidir. Bu karmaşıklık, framework kullananları olumsuz etkilemektedir.