Bileşen Temelli Yazılım Sistemleri Geliştirmek-3

Bu serideki önceki yazılarımızda, tüm yazılım bileşenlerimizi kendi imkanlarımız ile geliştirme eğiliminden çıkılması gerektiğini ve hazır bileşenlerin (Ticari, Açık Kaynak) değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştik. Bu bileşen kümesinin birlikte çalışabilmesi için, yazılım sistemimizin mimarisi açısından nasıl bir yöntem izlemeliyiz?Tüm yazılım bileşenlerimizin dışarıdan temin edildiği durumu düşünelim. Bileşenlerin birbiri ile etkileşimi için gerekli tanımları ve ortak ihtiyaçlarımızı nasılContinue reading “Bileşen Temelli Yazılım Sistemleri Geliştirmek-3”

Bileşen Temelli Yazılım Sistemleri Geliştirmek-2

Yazılım sistemleri geliştirirken, hazır bileşen (Ticari,Açık Kaynak) kullanımında nasıl bir yaklaşım takip etmeliyiz?Öncelikli işimiz, bize verilen işi zamanında ve planlanan kaynaklarla tamamlamaya çalışmaktır. Çoğu zaman kaynak planlamasında yaşanan sıkıntılar (Software Estimation), gereksinimlerin iyi belirlenememiş olması veya yeterli olmayan kaynaklar sebebiyle, en önemli aksaklıklar yaşanmaktadır. Bunlar aynı zamanda, proje yönetimi açısından riskleri ifade etmektedir. Riskleri düşürebilmekContinue reading “Bileşen Temelli Yazılım Sistemleri Geliştirmek-2”

Bileşen Temelli yazılım Sistemleri Geliştirmek-1

Yazılım Sistem tasarımının en önemli stretejilerinden birisi, alt sistemlere ayrıştırmaktır. (Subsystem Decomposition, Modularity)Yani, büyük sistemi birbiri ile etkileşimde olan daha küçük sistemler olarak ele alabilmeliyiz.Her alt sistem, hizmet aldığı diğer sistemler ile standartlar üzerinden haberleşir. Tasarım stratejileri içinde yer alan diğer önemli bir soru ise ; “Yazılım bileşenlerimiz temini için, nasıl bir yol izleyeceğiz? “Geliştirmek,Continue reading “Bileşen Temelli yazılım Sistemleri Geliştirmek-1”

Yazılım alt yapı bileşenleri (Framework) geliştirmek üzerine – 2

Başlangıç olarak; ilk etapta açmamız gereken projelerimizi (Framework.Main, Framework.Common, Framework.Mail) açalım. Metodumuzu, ilgili bileşenimize koyalım. Framework üzerinden Eposta bileşenimizi hazır hale getirelim. Şu an için, sadece mail atan bir framework bileşenine sahibiz. Yeni ihtiyaçlarımız geldiğinde; yine bir yardımcı metot. Eğer yoksa, metoda ait bir yeni bir bileşen projesi. Bu bileşenin Framework ile entegrasyonu. İhtiyaçlarımızı neContinue reading “Yazılım alt yapı bileşenleri (Framework) geliştirmek üzerine – 2”

Yazılım alt yapı bileşenleri (Framework) geliştirmek üzerine – 1

Birbirine yakın özellikleri olan yazılımların, ortak ihtiyaçları da aynıdır. Bu ortak ihtiyaçların, bir framework projesi olarak ele alınması, asıl iş ihtiyaçlarından bağımsız olarak geliştirilmesi mümkün olabilir. Burada en önemli kısıt, böyle bir proje için bütçe oluşturabilmek ve kurumumuzun yazılım geliştirme vizyonuna yerleştirebilmektir. Çoğu zaman, bunu yöneticilerimize anlatabilmemiz bile zor olabilir. (“No Time, No Money” YazılımContinue reading “Yazılım alt yapı bileşenleri (Framework) geliştirmek üzerine – 1”