Yazılım Mühendisliği ve Kod Kalitesi

Yazılım Mühendisliği adımlarından birisi de, Kod geliştirme adımıdır. (Software Construction)

Kodumuzun, farklı ihtiyaçlar sebebiyle değişikliğe ihtiyacı olacaktır. Bu açıdan kodun anlaşılabilir, kolay ve zahmetsiz (yan etkisi az veya olmayan şekilde) değiştirilebilir olması önemlidir.

Kodumuzu, hem kendimiz hem de ekip arkadaşlarımızın da rahatlıkla anlayabileceği bir şekilde yazmalıyız. Kısa bir zaman sonra, kendi kodumuzu bile anlamakta zorlanıyoruz.

Buradaki temel ölçü, “Sadece bilgisayarın anlayabileceği bir kodu herkes yazabilir. Önemli olan, başkalarının anlayabileceği kodu yazmak olmalıdır.” (Martin Fowler)

İyi ve kaliteli kod geliştirmek için, bu alandaki tecrübelerden istifade etmeliyiz. Kod kalitesi ile ilgili kitaplar da telif edilmiştir. Bu kitaplara da müracaat edilebilir. (Code Complete, Pragmatic Programmer, Clean Code, Refactoring vb)

Hem kişisel ve hem ekip moral motivasyonu, yazılan kodun kalitesi ile doğru orantılıdır.

Bu alandaki önemli tecrübeleri, seri halinde paylaşmayı düşünüyorum.