Yazılım Mühendisliği ve Kod Kalitesi – 3

Bu bölümde “İsimlendirme yaklaşımları, Programlama elementleri (Değişkenler, Sabitler, Metotlar, Sınıflar) ilgili pratikler, Kodun organizasyonu, Dokümantasyon” başlıklarını inceleyeceğiz.
Kodun daha kolay anlaşılması için İsimlendirme 1. sınıf olmalıdır. Kod standartları için hazırlanmış dokümanların büyük bölümünü de bu isimlendirme standartları oluşturur.
İsimlendirme ile ilgili karar vermemiz gereken bir ön adım var. Projemizde tek bir dil (Türkçe, İngilizce) kullanmak.
Proje hedeflerimizi (Global piyasa, Açık kaynak) ve ekip arkadaşlarımızın yabancı dil bilgisi seviyesini de göz önüne alarak, İngilizce tercih edebiliriz.
Programlama dilimiz İngilizce olduğunda, kodumuz daha okunaklı olacaktır.
Sonraki adımda ise programlama elemanlarımızı isimlendirirken hangi isimlendirme kuralı takip edeceğimizi belirlemek. (PascalCase,CamelCase gibi)
Bütün programlama elemanlarımız için tercihlerimizi tablo halinde listelemek.
PascalCase -> Sınıf,Metot,Özellik(Property),Tablo,Kolon
CamelCase -> (private) Değişken, Parametre
gibi.
Programlama dilindeki yaygın kullanımı tercih etmelisiniz.

Yazılım Mühendisliği ve Kod Kalitesi – 2

Kod kalitesi için birinci basamak kodun yazımında standartlar takip etmektir.
Kodlama standartları yazılım geliştirme sürecinde üretilmesi gereken bir dokümandır. Tüm yazılım ekibinin, aynı yaklaşımı sergilemesi ancak bu şekilde temin edilebilir. Web içeriği olarak üretildiği taktirde kolay erişim, güncelleme ve erişim imkanları gibi avantajlara sahip olabiliriz.

Kodlama standartlarında, kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan yaklaşımları tercih etmek işimizi kolaylaştıracaktır.
Teknoloji firmaları tarafından yayınlanmış dokümanları referans alabilirsiniz. Önemli açık kaynak kodlu projeler de referans kaynağımız olabilir. Bu referansları aynen almak yerine kurum kültürümüzü ve imkanlarımızı da değerlendirerek özelleştirmeliyiz. Kurumsal birikimlerimizi de içeriklerimize yansıtmalıyız. Yazılım programlama dilinin bazı farklı özelliklerine göre farklılaşmalar olabilmektedir. Bunun için öncelikle programlama dilinden bağımsız bir yaklaşım ortaya koymalıyız. Farklılıklar ek içerikler olarak sunulabilir.

Kodlama standartları 2 bölümde ele alınmalıdır.
1) Kodun yazımı ile ilgili prensipler (Readability)
2) Kodlama ile ilgili yöntem ve prensipler (Maintainability, Robustness, Reliability)