Defineer Uygulama Platformu (DAP)

Tasarım hedefleri

 • Tekrar kullanılabilirlik (Reusability)
 • Modülerlik (Modularity)
 • Güvenlik (Security)
 • Güvenilirlik (Reliability)
 • Esneklik (Flexibility)
 • Genişleyebilirlik (Extensibility)
 • Hızlı geliştirme (Rapid Development)
 • Ölçeklenebilirlik (Scalability)
 • Süreklilik (Availability)

Temel Özellikler

 • Ortak uygulama bileşenleri (Application Framework)
 • Birlikte çalışma bileşenleri (Collaboration Framework)
 • Dinamik Modüller & Modül Market
 • Olay Temelli Yaklaşım (Event Driven Architecture)
 • Akan Veri (Streaming)
 • Veri Analitiği (Data / Big Data Analytics)

DAP Uygulamalar

DAP Özel uygulamalar

Platformun tüm özellikleri kullanılarak, kurum ihtiyaçlarına özel yazılım geliştirilebilir. (Bulut ortamı, Müşteri Ortamı) DAP, kurumunuzun yazılım geliştirme platformu olarak kullanılabilir. Kurumunuzun ihtiyaçlarına özel yazılımları geliştirebilirsiniz.

DAP geliştirilme aşamasındadır.

%d bloggers like this: