DefineerINSIGHT

DefineerINSIGHT, Olay temelli bir veri analitik platformudur. Farklı uygulamalar tarafından üretilen olayların toplanması, işlenmesi, zenginleştirilmesi ve indekslenerek saklanması sağlanır. Olay işleme sürecinde, olay analizi ve olaylar arası ilişkilendirme gerçekleştirilir. Sistemde gerçekleşen olaylar ile ilgili detaylı analizler yapılır.

  • Olay modelleme (Metamodel)
  • Uç nokta ajan (Olay toplama, Olay yönlendirme)
  • Ajan dinamik modüller (Sistem İzleme, Log Toplama vb)
  • Olay kuyruklama (Ajan, Diğer Sistemler)
  • Olay süreç yönetimi (İşleme, Zenginleştirme, İndeksleme, Saklama)
  • Akan veri üzerinde olay analizi, olaylar arası ilişkilendirme
  • Uyarı yönetimi (Notification)
  • Olay Analitiği (Dashboards)

DefineerINSIGHT geliştirilme aşamasındadır.

%d bloggers like this: