Tasarım Desenleri

Tasarım deseni, özel bir alanda tekrar eden tasarım problemlerine sunulan çözüm yaklaşımıdır. Çözüm yaklaşımı ve uygulama detaylarının dokümantasyonu gerçekleştirilir. Bu çözüm yaklaşımına bir isim verilerek, kullanıma sunulur. Bu fikir, Christopher Alexander isminde bir mimar tarafından, mimarlık (inşaat) alanında tanıtıldı. Bilgisayar bilimleri gibi çeşitli disiplinlere uygulandı.

“ Bu dilin elemanları desenlerdir. Her bir desen, ortamda devamlı tekrar eden bir problemi tanımlar. Sonra, o probleme temel bir çözüm sunar. Aynı şeyi iki defa yapmadan, bu çözümü milyon defa kullanırsınız.”
Christopher Alexander

Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (İlk tasarım deseni kitabı)
Yazarlar : Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides. (Önsöz Grady Booch).
Gang of Four diye de biliniyorlar. Bu sebeble GOF Tasarım desenleri olarak isimlendirilmişlerdir.

  • Tasarım desenleri çalışması, nesne yönelimli tasarım tekniklerinin kullanılmaya başlanmasından bu ana kadar, bu alandaki, en önemli gelişmedir.
  • Problem tanımı, çözüm yaklaşımı ve çözümün uygulanması ile ilgili bilgilerin dokümantasyonu gerçekleştirerek, herkes tasarım deseni yayınlayabilir.
  • Tasarım desenlerinin öğrenilmesi, nesne yönelimli tasarım kabiliyetlerimizi geliştirir.
  • Probleme baktığımızda, hangi tasarım desenlerinin kullanılabileceğini / çözüm için uygun olacağını anlamaya çalışalım. (Faydalı mikro – çözümler )
  • Tasarım desenleri birbirinden bağımsız değillerdir. Birbiri ile uyum içinde kullanılabilirler.
%d bloggers like this: