Yazılım Mimari&Tasarım Bölüm Soruları

  1. Yazılım mimarisi ve tasarımı arasındaki ilişki nedir?
  2. Yazılım mimarisindeki temel/anahtar elemanlar nelerdir?
  3. Esnek ve tekrar kullanılabilir yazılım geliştirme temel/anahtar stratejileri/yaklaşımları nelerdir?
  4. Yazılımın sisteminin mimarisini nasıl modellersiniz? Modelleme diyagramlarını listeleyiniz ve her bir diyagramın sorumluluğunu açıklayınız.
  5. Soyutlama (Abstraction), modüler, Delegasyon, Bağımlılık (Coupling) kavramlarını açıklayınız.
  6. Tasarım desenleri nedir? Tasarım desenlerini niçin öğrenmeliyiz?
  7. Yazılım alt yapı bileşenleri (Framework) nedir? Özel alt yapı bileşenleri geliştirmek veya mevcut olanlardan yararlanmanın avantajlarını ve dezavantajları yorumlayınız.
%d bloggers like this: