Yazılım Geliştirme – Düşünceler

  1. İlgili kişilerinde kolaylıkla anlayabileceği programların yazılması
  2. Kod geliştirme standartları oluşturulması ve takip edilmesi (Yaygın olarak geliştirilen ve kullanılan kaynaklardan istifade edilmesi)
  3. İsimlendirmenin, birinci sınıf olması (Kalite)Öncelikli olarak, yazılım elemanlarına (Değişken, Metot, Sınıf) anlamlı isimler verilmesi
  4. İyi seviye isimlendirme, kod içindeki dokümantasyonu azaltır.
  5. Sınıflar/Metotlar, işbirliği içinde olmalıdır. Her biri, bir iş (benzer işler) yapmalı ve iyi bir şekilde yapmalıdır. (Unix Philosophy, Single Responsilibity Principle)
  6. Metotlar, en çok 20-30 satır kod içermelidir.Ekranda kaydırmadan, metot üzerinden odaklanma mümkün olmalıdır.
  7. Büyük metotlar, biribiri ile ilişkili olarak kullanılabilecek, küçük metotlara dönüştürülmelidir. (Functional Decomposition)Okuması ve bakımı kolay
  8. Küçük metotların tekrar kullanılabilirliği artar.
  9. Detaylar için, kod kalitesi ile ilgili bölüme müracaat ediniz.
%d bloggers like this: