Yazılım Mühendisliği Kavramlar

Yazılım ( Software )

Yazılım Mühendisliği ( Software Engineeering )

Sınıf ( Class )

Nesne ( Object )

Nesne Temelli Yaklaşım ( Object Orientation )

Nesne Temelli Tasarım ( Object Oriented Design )

Soyutlama ( Abstraction )

Kapsülleştirme ( Encapsulation )

Kalıtım ( Inheritance )

Çokşekillilik ( Polymorphism )

Bağlılık ( Coupling )

Yakınlık ( Cohesion )

Bileşen (Component)

%d bloggers like this: