Yazılım Süreç Yönetimi Bölüm Soruları

  1. Yazılım süreci/metodolojisi nedir?
  2. Bir yazılım sürecindeki, geliştirme aktiviteleri nelerdir? Bağımlıkları ile birlikte, belirli bir sırada listeleyiniz.
  3. Süreç olarak daha hafif (Agile)  ve ağır (içerik temelli) yazılım süreçlerinin özelliklerini listeleyiniz. Bilinen yazılım süreçlerine referans verilebilir. Hafif ve ağır yazılım sürecindeki her bir geliştirme aktivitesindeki görevleri açıklayınız.
  4. Bilinen bir yazılım sürecini  veya ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş bir yazılım sürecini kullanma konusunu yorumlayınız.
%d bloggers like this: