Yazılım Gereksinim Mühendisliği Bölüm Soruları

  1. Yazılım gereksinimi nedir? Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan yazılım gereksinimlerini açıklayınız.
  2. Yazılım ürünün fonksiyonu nasıl belirlenir/modellenir?
  3. Yazılım ürünündeki bilgi akışı nasıl belirlenir/modellenir?
  4. Yazılım ürünün fonksiyonları, Bilgi yapısı ve bilgi akışı, nasıl ilişkilendirilir?
  5. Yazılım gereksinim dokümanında olması gereken içerikler nelerdir?
  6. Yazılım gereksinim dokümanı kalite özelliklerini listeleyiniz ve açıklayınız.
%d bloggers like this: