Yazılım Gereksinim Mühendisliği – Düşünceler

 1. Gereksinimlerin belirlenmesi
  • İlk olarak, müşteriniz ile nasıl çalışacağınızı açıklayınız.
  • Sistem davranışlarını belirlemek için sorular sorunuz.
  • Varsa, mevcut sistemin davranışlarını gözleyiniz.
  • Herkesi sıkıntıya sokan ana problemleri ve kritik noktaları belirleyiniz.
  • Herkesi rahatlatacak ve mutlu edecek beklentileri, belirleyiniz.
 2. Gereksinimleri dokümantasyonu
  • İş ve bilgi akışını, gerçek senaryolar ile açıklayınız. Yazılım ifadelerinin bir akış olarak çalıştırıldığını unutmayınız. (Sıralı veya paralel)
  • Yazılım bir mühendislik ürünü olduğu için, modeller hazırlanmalıdır. Modeller, yazılım bileşenleri arasındaki etkileşimi ve bağımlılıkları gösterir.
 3. Gereksinim belirleme aktivitesi, aşamalı olarak yapılmalıdır.
 4. Gereksinim dokümanını müşteriniz ile paylaşınız ve doğrulamasını isteyiniz.
%d bloggers like this: