SOLID Prensipleri notları

SOLID Prensipleri

Tek Sorumluluk Prensibi ( Single Responsibility Principle ) (SRP)

Açık Kapalı Prensibi ( Open Closed Principle ) (OCP)

Liskov Yerine Geçme Prensibi ( Liskov Substitution Principle ) (LSP)

Arayüz Ayrıştırma Prensibi ( Interface Segregation Principle ) (ISP)

Bağımlılığı Ters Çevirme Prensibi ( Depencency Inversion Principle ) (DIP)

%d bloggers like this: