Yazılım alt yapı bileşenleri (Frameworks) ve Tasarım desenleri

Yazılım alt yapı bileşenleri, aynı alanda benzer uygulamalara ortak bir alt yapı sunmak için geliştirilen, birbiri ile ilişkili bileşen kümesidir. Bu bileşenlerin en önemli özelliği, tekrar kullanılabilir (reusable) ve genişletilebilir (extensible) yazılım bileşenleri olmasıdır. Bu açıdan önemli tecrübe gerektirir. Tasarım desenleri bilgisi ile, bu alanda gerekli tecrübeleri kazanma imkanımız vardır. Ayrıca, tasarladığımız “Framework” içinde çözümContinue reading “Yazılım alt yapı bileşenleri (Frameworks) ve Tasarım desenleri”

Tasarım desenlerinin yazılım sistemi sürecine sağladığı diğer katkılar nelerdir? (Motivasyon, Takım içi iletişim, Kod Kalitesi)

Yazılım tasarımının ve geliştirilen kodların kaliteli olması (Yaygın ve bilenen yaklaşımlar), iş tatmini açısından önemlidir. Diğer bir bakış açısıyla, yazılım sistemi geliştirme kalitesi düşük olduğunda, iş tatmini de düşmektedir. Edindiğimiz tecrübelere göre, kısa zamanda iş arayışının sebeplerinden bir tanesi de, yapılan işin düşük kalitede olmasıdır. Tasarım desenleri, tecrübeli kişiler arasında ortak bir terminoloji ve iletişimContinue reading “Tasarım desenlerinin yazılım sistemi sürecine sağladığı diğer katkılar nelerdir? (Motivasyon, Takım içi iletişim, Kod Kalitesi)”

Prosedürel dillerden Nesne temelli dillere geçiş dönemi ve tasarım desenleri

Tasarım desenlerinin yayına hazırlandığı dönemi incelediğimizde, prosedürel dillerden(Pascal, Cobol vb) nesne temelli dillere yaygın geçiş döneminin ilk zamanlarıdır. (90 yılların başı) Bu geçiş döneminde; Nesne temelli yaklaşımda yeni olanlar, daha önceki bilgilerini kullanarak kod yazmışlardır. Özellikle; sınıfı sadece bir fonksiyon kütüphanesi gibi görüp, çok fazla metot yazmak gibi. Bu şekilde geliştirilen yazılımların, kod kalitesi veContinue reading “Prosedürel dillerden Nesne temelli dillere geçiş dönemi ve tasarım desenleri”

Tasarım desenlerinin nesne temelli tasarıma katkıları nelerdir?

Tasarım desenleri, bir taraftan tekrar eden problemlere denenmiş ve kaliteli çözüm yaklaşımları sunarken, diğer taraftan da nesne temelli yaklaşımın doğru anlaşılması ve kullanılmasına önemli katkılar sağlamıştır. Nesne,Sınıf,Arayüz,Kalıtım,Çok şekillilik gibi temel özellikleri hepimiz biliyoruz. Pekala bunları çözüm aşamasında nasıl kullanacağız? Elimizde un, yağ ve şeker var. Nasıl lezzetli helva yapacağız? Her bir özelliği kullanırken, bunların sınırlarıContinue reading “Tasarım desenlerinin nesne temelli tasarıma katkıları nelerdir?”

Tasarım desenlerinden yazılım desenlerine

Tasarım desenleri (GOF Patterns) 23 adettir. 23 farklı probleme çözüm sunulmuştur. Bizim problemlerimizin sayısı ise, çok daha fazladır. Tasarım desenlerinin kendisinden daha çok, ortaya koyulan yaklaşımlar ve bilinen nesne temelli yaklaşım kavramlarının kullanımı bizim için daha değerlidir. Tasarım deseni yayınlanmamış problemlerimizin çözümünde, biz de bu yaklaşımları kullanarak problemlerimize çözüm getirebiliriz. Tasarım desenleri, nesne temelli yazılımContinue reading “Tasarım desenlerinden yazılım desenlerine”